SLEUTELBEHEER, WONINGBEHEER EN VERHUURSERVICE

 

Naast de aankoop en/of verkoop  van uw “tweede” verblijf in Spanje biedt ons kantoor tevens een complete service met betrekking tot het volledige beheer van uw woning, zodat U zich ook gerust kunt voelen wanneer U niet in Spanje bent.

 

Dit kan variëren van het verzekerd opbewaren van de sleutels van Uw Spaanse woning, tot aan het volledige beheer met periodieke controles en/of de verhuur van Uw woning in Spanje.

 

Hieronder zullen wij U in het kort enige informatie geven omtrent de diverse mogelijkheden waarmee wij U van dienst kunnen zijn :

 

 

Sleutelbeheer (Key-holding)

 

Wanneer Uzelf niet het gehele jaar in Spanje verblijft, is het goed om te weten dat er een professioneel kantoor is waar de sleutels van Uw Spaanse woning veilig opgeborgen zijn zodat er, om welke reden dan ook, altijd toegang kan worden verleend aan Uw eigendom.

Uw sleutels worden bewaard in een beveiligde omgeving en op geautoriseerde, schriftelijke instructie zullen we ze beschikbaar stellen aan eigenaren, bezoekende gasten of andere belanghebbenden. (dit onder toezicht van ons kantoor).

Indien gewenst of noodzakelijk (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten ) geschiedt betreding van Uw eigendom altijd onder begeleiding van één van onze medewerkers.

 

Prijs per jaar 49,– Euro (inclusief IVA)**

 

**Indien op verzoek van de eigenaren een persoonlijk bezoek door één van onze medewerkers aan de woning vereist is, wordt er per bezoek een meerprijs in rekening gebracht van 15,– euro (inclusief IVA) per bezoek.

 Indien deze bezoeken dienen plaats te vinden tussen 22.00 uur ´s avonds  en 08.00 uur ´s morgens bedragen de kosten 25,– euro (inclusief IVA)  per bezoek.

 

 

 

Woningbeheer (Property-management)

 

Wanneer U helemaal ontzorgd wil worden en er zeker van wil zijn dat Uw huis in Spanje ook tijdens Uw afwezigheid regelmatig gecontroleerd wordt door ons bieden wij U de mogelijkheid uit verschillende opties.

Om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden hebben we een 3-tal verschillende pakketten voor U samengesteld waardoor U voor U zelf kunt bepalen wat voor U het beste aansluit bij Uw persoonlijke wensen.

 

 

 

 

Pakket I   (STANDAARD)

 

 

 • Sleutelbeheer onder de condities zoals hierboven omschreven.
 • Maandelijkse inspectie van uw woning en eventuele extra inspectie na storm of heftige regenval.
 • Controle of alle nutsvoorzieningen naar behoren functioneren (stroom, water, gas)
 • Doorspoelen van alle toiletten, kranen en douches om uitdroging en eventuele stankoverlast te voorkomen.
 • Controleren van de verlichting en vervangen van lampen indien noodzakelijk.
 • Ventileren van de gehele woning en controleren op eventuele vochtvorming.
 • Controle op aanwezigheid van insecten of ander ongedierte.
 • Testen van alle elektrische apparatuur.
 • Controle van rolluiken, sloten en eventuele grills.
 • Controle en leegmaken van de brievenbus, waarbij de aanwezige post in de woning wordt gedeponeerd. Belangrijke post wordt na goedkeuring van de eigenaar door ons geopend en aan de eigenaar doorgestuurd.
 • Direct telefonisch contact met eigenaren bij belangrijke zaken of voorvallen.
 • Maandelijks emailcontact met bevindingen van de controle.

 

Prijs per jaar 349,– Euro (inclusief IVA)***

 

 

Pakket II    ( COMFORT)

 

 

 • Alle services zoals omschreven in pakket I (Standaard), waarbij de controles van de woning 2 x per maand plaats vinden,
 • 24-uurs service, 365 dagen per jaar telefonisch bereikbaar voor eigenaren of

zijn /haar gasten in het geval van calamiteiten en/of problemen.

 • Aanspreekpunt voor alle aangelegenheden met betrekking tot de woning, zoals bijvoorbeeld vereniging van eigenaren, boekhouder- en/of advocatenkantoren

En nutsbedrijven.

 

Prijs per jaar 499,– Euro (inclusief IVA) ***

 

 

Pakket III ( DIAMOND)

 

 • Alle services zoals omschreven in pakket I en II, waarbij de controles van de woning op wekelijkse basis plaatsvinden.
 • Coördineren en controle van schoonmaakservice, tuiniersbedrijven en zwembadonderhoud indien van toepassing.

 

Prijs per jaar 699,– Euro (inclusief IVA) ***

 

*** Bij het afsluiten van een jaarlijks contract met betrekking tot het beheer van Uw woning ( Pakket I,  II  en III) wordt een bedrag van 250,– Euro aan ons kantoor in bewaring gegeven voor het eventueel uitvoeren van kleine reparaties .

U ontvangt hiervan elke 3 maanden een financieel overzicht.

Indien dit bedrag gedurende de looptijd van de overeenkomst volledig door ons gebruikt is, dient de contractnemer het bedrag tijdig aan te vullen.

Het restbedrag wordt  aan het einde van de overeenkomst aan opdrachtgever geretourneerd.

 

 

 

VERHUURSERVICE

 

Denkt U er ook over om uw woning aan de Costa Blanca te gaan verhuren?

Ook dan kunnen wij U op verschillende manieren van dienst zijn.

 

 

VERHUURVERGUNNING

 

Op  09 Juli 2018 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden die eenieder die in het bezit is van een onroerende zaak in Spanje en deze onroerende zaak wil gaan verhuren verplicht tot het hebben van een verhuurvergunning.

 

Regelgeving omtrent deze verhuurvergunning kan per provincie verschillen, maar omdat ons kantoor gevestigd is in de provincie Valencia zullen wij ons in deze beperken tot de wetgeving geldende voor de Comunidad Valencia.

 

Omdat de aanvraag voor deze verhuurvergunning nogal een complexe en tijdrovende aangelegenheid is waarbij diverse stappen dienen te worden ondernomen nemen wij U dit werk graag uit handen.

Voor het aanvragen van de verhuurvergunning en het verkrijgen van uw eigen registratienummer dient ons kantoor in het bezit te zijn van:

 

 • Kopie paspoort
 • Kopie NIE nummer
 • Kopie SUMA rekening
 • Kopie Woonbaarheidsverklaring ( Declaration responsable de segunda ocupación)

Indien men niet in het bezit is van deze woonbaarheidsverklaring kunnen wij dit desgewenst voor U organiseren.

 • Compatibiliteitscertificaat van de gemeente waar de onroerende zaak gelegen is

(certificado de compatabilidad urbanística alojamientos turísticos)

Ook dit document kan door ons kantoor aangevraagd worden.

 • Beschrijving van de onroerende zaak , samen met de indeling en het aantal aanwezige slaapkamers.
 • Getekende autorisatie die ons in de gelegenheid stelt om namens U de verhuurvergunning en het registratienummer aan te vragen.

 

Wanneer men in het bezit is van de verhuurvergunning en het registratienummer ontvangt U een officieel bordje waarop dit nummer vermeld staat.

Dit bordje dient dan in de nabijheid van uw voordeur aan uw woning te worden bevestigd.

 

Tevens dient men de gegevens van al uw huurders in de toekomst door te geven aan de lokale politie middels een on-line registratie.

Om een gebruikersnaam met inloggegevens te verkrijgen voor deze databank dient men zich te melden bij het lokale politiebureau waar de onroerende zaak gelegen is.

 

Ook dient men als verhuurder op 3-maandelijkse basis een belastingaangifte te doen in Spanje.

Hierover meer onder het punt BELASTINGAANGIFTE VERHUUR.

 

Prijs voor de aanvraag van de verhuurvergunning en het verkrijgen van het registratienummer bedraagt éénmalig   199,– Euro  (inclusief IVA)**

 

**Indien er voor de aanvraag extra documenten benodigd zijn zoals bijvoorbeeld het organiseren van een woonbaarheidsverklaring kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Dit bedrag geldt voor onroerende zaken gelegen in de regio Orihuela-Orihuela Costa.

Bij aanvraag huurvergunning en registratienummer in de regio Torrevieja dient  er een extra belasting te worden betaald van 55,– Euro.

 

 

 

BELASTINGAANGIFTE VERHUUR

 

Wanneer men in het bezit is van de officiële verhuurvergunning en het registratienummer kunt U beginnen met de verhuur van uw onroerende zaak in Spanje.

 

In Spanje bent U bij verhuur verplicht  om een 3-maandelijkse belastingaangifte te doen over de inkomsten die U verkrijgt door de verhuur van Uw Spaanse woning.

 

Over de behaalde netto winst ( opbrengsten verhuur minus kosten) betaald men in Spanje

19 % belasting.

Deze belastingaangifte wordt gedaan door een erkende gestoría nadat deze elke 3 maanden van U een overzicht van de huuropbrengsten en de gemaakte kosten ontvangt.

 

3-maandelijks honorarium Gestoria voor aangifte omzetbelasting

bedraagt 69,– Euro (inclusief IVA)

 

 

 

 

 

 

VERHUURSERVICE

 

Indien u van plan bent om U woning in Spanje te gaan verhuren is het zeer belangrijk dat U en Uw huurders een aanspreekpunt hebben in Spanje voor wanneer U zelf niet ter plaatse bent.

 

Voor een vast bedrag per jaar en een kleine vergoeding per verhuurde periode heeft U in ons kantoor een betrouwbare partner gevonden die op een professionele wijze zorg draagt voor een correcte afwikkeling en een zorgeloze verhuur van uw onroerende zaak in Spanje

 

Hieronder geven wij U een kleine opsomming van de diensten en service die U van ons kantoor mag verwachten bij de verhuur van Uw Spaanse woning:

 

 

 • Bij aanvang van onze samenwerking geven wij U een lijst met alle zaken die voor een succesvolle verhuur in de woning aanwezig dienen te zijn.

 

 • Door ons kantoor wordt een complete inventarislijst opgesteld van alle aanwezige zaken in uw woning.

 

 • Door ons kantoor wordt een informatiemapje samengesteld met belangrijke informatie voor de huurders.

Hierin staan onder meer de huisregels, de regels van residentie waar de woning gelegen is, nuttige en praktische informatie omtrent de omgeving, toeristische attracties en belangrijke telefoonnummers.

Dit mapje wordt in Uw woning neergelegd en indien nodig regelmatig geactualiseerd en bijgewerkt.

 

 • Wij maken een exposé van uw woning met foto´s en een beschrijving en plaatsen deze samen met verhuurprijzen op onze internetpagina.

(indien gewenst en met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder)

In overleg en tegen meerprijs publiceren wij uw woning ook op meerdere internationale verhuurpagina´s.

 

 • Wij maken een verhuurkalender waarop door uzelf en ons kantoor kan worden gezien wanneer de woning beschikbaar is voor verhuur.

**er zijn GEEN restricties met betrekking tot het eigen gebruik van de woning, wel dient U dit uiteraard tijdig aan ons door te geven zodat er geen risico van “dubbelboekingen” ontstaat**

 

 • Bij elke huurder stellen wij de huurovereenkomsten op , maken kopieën van de identiteitsbewijzen en geven deze gegevens door aan de benodigde instanties.

 

 • Indien van toepassing ontvangen wij van huurder de overeengekomen huurprijs en betalen deze (minus de vergoeding aan ons kantoor) op een door verhuurder aangegeven bankrekening.

 

 • Wij ontvangen de waarborg (indien nodig) en overhandigen de sleutel aan Uw huurders)

 

 • Meet en Greet met Uw huurders.

Bij aankomst heten wij Uw huurders van harte welkom in uw woning en geven een korte uitleg omtrent de werking van de diverse apparaten, televisie, airco, alarm enz.

 

 • Indien gewenst en tegen een meerprijs regelen wij voor huurders een welkomstpakket in de woning op de dag van aankomst.

Dit is vaak een zeer aangename verrassing voor de huurders, zeker als ze pas laat in de avond arriveren en de winkels al gesloten zijn.

 

 • Gedurende de gehele huurperiode zijn wij het aanspreekpunt voor Uw huurders en kunnen zij ons altijd contacteren bij vragen, problemen en/of calamiteiten.

 

 • Uitchecken en eindcontrole bij het verlaten van de woning door de huurders.

Na uitvoerige controle wordt de betaalde borg binnen 10 dagen aan huurder geretourneerd (indien van toepassing).

 

 • Na het verlaten van de woning door de huurders (of Uzelf) laten wij de woning volledig reinigen, zorgen wij dat beddengoed en handdoeken gereinigd en vervangen worden.

Kosten hiervoor komen voor rekening van huurders en/of de eigenaren van de woning.

 

 • Indien gewenst en tegen meerprijs kunnen wij Uw huurders ook van en naar het vliegveld in Alicante of Murcia brengen.

 

 

Jaarlijkse kosten voor deze verhuurservice bedragen 199,– Euro (inclusief IVA)

Bij privé boekingen aangedragen door de eigenaren bedraagt de provisie aan ons kantoor 10% van de huurprijs.

Bij boekingen door ons kantoor bedraagt de provisie aan ons kantoor 20% van de huurprijs.

 

***De verhuurservice door ons kantoor is uitsluitend mogelijk indien verhuurder het woningbeheer (pakket I, II, of III) ook door ons kantoor laat uitvoeren***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA SERVICES EN DIENSTEN

 

WELKOMSTPAKKET

 

Wanneer U of Uw huurders geen zin hebben om meteen naar de winkel te rennen bij aankomst in de woning of wanneer men pas met een late vlucht in Spanje arriveert kunnen wij ervoor zorgen dat ere en Klein basispakket aanwezig is bij Uw aankomst.

 

Dit Welkomstpakket bestaat uit:

 

2 flessen wáter a 1,5 liter.

2 flessen frisdrank a 1,5 liter (cola en fanta)

1 pak melk

1 fles wijn (rood/wit of rosé)

6 blikjes bier

½ bruin brood

½ wit brood

1 pak crackers

1 pakje ham

1 pakje kaas

1 salamiworstje

1 zak chips

1 zakje borrelnoten

Prijs  35,– Euro

 

 

 

AIRPORTSERVICE

 

Transport van en naar het vliegveld in Alicante of Murcia voor maximaal 4 personen met bagage.

Grotere groepen op aanvraag ook mogelijk.

 

  Prijs per transport  45,– Euro

 

 

 

SCHOONMAAKSERVICE

 

Om ervoor te zorgen dat Uzelf en/of Uw huurders altijd in een frisse, zuivere woning arriveren regelen wij dat uw woning altijd na vertrek van Uzelf of Uw huurders volledig gepoetst wordt. Tevens zorgen wij dat de bedden en handdoeken verschoond worden en de aanwezige “vuile” was gereinigd wordt en weer netjes opgeborgen wordt.

Indien er een langere periode zit tussen 2 verhuurperiodes wordt er 1 dag voor voor aankomst van de nieuwe bewoners nog een kleine inspectie gedaan en indien nodig nog even nagepoetst.

 

 

 

Prijzen per schoonmaakbeurt:

 

 

Woning/appartement met 1 slaapkamer                                                      75,– Euro

Woning/appartement met 2 slaapkamers                                                    90,– Euro

Woning/appartement met 3 slaapkamers                                                  110,– Euro

Woning/appartement met 4 slaapkamers                                                  130,– Euro

Woning/appartement met 5 slaapkamers                                                  160,– Euro

 

Alle prijzen zijn inclusief IVA.

 

Bij woningen of appartementen met meer kamers en/of speciale afmetingen wordt na een bezoek door ons kantoor een prijs overeen gekomen.

 

 

 

OVERIGE DIENSTEN

 

Door onze jarenlange ervaring en omdat wij ons met ons kantoor reeds meer dan 20 jaar in deze omgeving bevinden beschikken wij over een groot netwerk van diverse ondernemingen die u op elk vlak van dienst kunnen zijn (denk aan loodgieters, klusbedrijven, bouwondernemingen, slotenmakers, tuinierders etc,).

Wanneer U hulp nodig heeft of U bent  op zoek naar iemand op een bepaald vakgebied, laat ons dit dan weten. Indien mogelijk brengen wij U graag met de juiste personen in contact.