Hypotheekvormen

In tegenstelling tot de mogelijkheden van diverse hypotheekvormen in andere landen ( zoals bijvoorbeeld spaar-, beleggings-, en aflossingsvrije hypotheken) beperkt men zich in Spanje in de regel tot het verstrekken van hypotheken op basis van annuïteiten.
Dit betekend dat Uw maandelijkse lasten voor een gedeelte bestaan uit aflossing en voor een gedeelte uit rente. Aan het einde van de looptijd is dan het volledige hypotheekbedrag betaald.

In uitzonderingsgevallen kan een Spaanse bank ook akkoord gaan met een gedeelte aflossingsvrije hypotheek. Dit houdt in dat U alleen maar rente betaald over het te lenen bedrag en dat het oorspronkelijke hypotheekbedrag aan het einde van de looptijd nog altijd “open” staat.
Echter deze hypotheekvorm wordt in de regel slechts bij grotere projecten toegepast, en is op de particuliere huizenmarkt meestal niet van toepassing.

Hoogte en looptijd van de hypotheek

De looptijd van een Spaanse Hypotheek bedraagt maximaal 25 jaar met uitzonderingsgevallen van 30 jaar waarbij door de hypotheeknemer de maximale leeftijd van 70 jaar niet overschreden mag worden.
Iemand die bijvoorbeeld 50 jaar is zal een hypotheek krijgen met een maximale looptijd van 20 jaar waardoor de maandlasten natuurlijk een stuk hoger kunnen uitvallen.
Deze looptijd kan eventueel verlengd worden door bijvoorbeeld één van de kinderen te laten mee tekenen voor de hypotheek.

De hoogte van de te verstrekken hypotheek is daarnaast afhankelijk van verschillende factoren.

 1.  Inbreng eigen middelen / maximale hypotheek
  Voor niet-residenten bedraagt de maximale hypotheekhoogte 60-70 % van de executiewaarde, waarbij de executiewaarde bepaald wordt door een onafhankelijke taxateur die door de bank wordt aangewezen.
  Deze executiewaarde kan afwijken van de overeengekomen koopsom, in dit geval wordt altijd de laagste waarde genomen voor de berekening van de maximale hypotheek.
  De kosten-koper, die in Spanje ca. 12-13% van de koopprijs bedragen, worden nooit meegefinancierd.
  Indien U als Spaans resident reeds langere tijd permanent in Spanje woonachtig bent
  kan er een hoger maximum gelden voor de hypotheekverstrekking.
 2. Uw inkomen
  Om aan de maandelijkse rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het verkrijgen van een Spaanse hypotheek dient U aan te tonen dat er voldoende netto regulier inkomen is dat maandelijks beschikbaar is.
  Dit inkomen kan afkomstig zijn uit een vast dienstverband, pensioen of zelfstandig ondernemerschap.
  Bij dit laatste stellen de banken allerhande eisen en dient men bijvoorbeeld van meerdere jaren een door een accountant goedgekeurde jaarrekening te overleggen.
  Als vuistregel wordt gesteld dat men in totaal niet meer dan 35-40 % van het netto reguliere inkomen mag besteden aan betalingen van hypotheken en kredieten.
  Acceptabele bewijsstukken van inkomensbronnen zijn salarisstrookjes, reguliere betalingsoverzichten (ook van dividend, pensioen, lijfrente uitkeringen, alimentatie en AOW) alsmede belastingaangiftes. Soms wordt er ook een verklaring van de accountant en de huisbank van de koper gevraagd dat er regelmatige betaling op de rekening plaatsvinden.
  Indien u geen bewijs van regulier inkomen kunt overleggen kunt u binnen bepaalde grenzen tot maximaal 40% van de taxatiewaarde lenen.
  LET OP: Een regulier inkomen is zelfs belangrijker dan het hebben van voldoende vermogen.
 3. Uw huidige situatie
  Van groot belang hierbij zijn uw persoonlijke situatie, gezinssituatie, aantal en leeftijd van kinderen, huidig en toekomstig inkomen, vermogensomvang en -bestanddelen, wensen en verwachtingen ten aanzien van verdere vermogensopbouw, (verwachte/noodzakelijke) onttrekkingen aan het vermogen, uw uitgavenpatroon, leeftijd en de overwaarde op uw huidige huis etc.
  Let op: in Spanje is de hypotheek gekoppeld aan de woning en niet aan de hypotheeknemer. Hypotheekgegevens worden apart vermeld in de eigendomsakte.

De kosten voor het verkrijgen van een Spaanse hypotheek

De totale extra kosten voor het verkrijgen van een Spaanse hypotheek bedragen ongeveer
2,5 – 3,5 % van het te lenen bedrag en dienen dus bij de berekening van de totale koopprijs te worden mee genomen. Deze extra kosten bestaan onder andere uit:

 • Afsluitprovisie
 • Taxatiekosten
 • inschrijving in het kadaster
 • administratiekosten van hypotheekverstrekker
 • notariskosten
 • belasting voor passeren hypotheekakte

De vereiste documentatie voor het verkrijgen van een Spaanse hypotheek

 • Een Spaanse bankrekening
 • NIE nummer

Indien in loondienst:

 • kopie paspoort
 • salarisstroken (tenminste 3)
 • laatste belastingaangifte
 • bank- en effecten tegoeden
 • verklaring van werkgever
 • referenties eigen bank(en)

Indien zelfstandig:

 • kopie paspoort
 • kopie KvK
 • laatste belastingaangifte
 • jaarrekening van laatste 2 – 3 jaar
 • bewijs van genoten salaris
 • accountantsverklaring
 • bankverklaring

Indien andere inkomensbronnen

 • bewijsstukken (o.a. belastingaangifte)
 • bankafschriften

Neemt U gerust eens vrijblijvend contact op met ons om Uw persoonlijke mogelijkheden geheel vrijblijvend met ons te bespreken.