Aankoop onroerend goed Spanje

  • Voorbereiding in eigen land
  • Bezichtigingen
  • Aankoopprocedure
  • Kosten bij de aankoop van Spaanse woning

Voorbereiding in eigen land

Een ruime keuze aan “eigen” objekten in Spanje en de cooperatie met diverse andere gerenomeerde makelaars maakt het voor ons mogelijk U steeds een groot afwisselend aanbod aan te bieden in de prijsklasse en regio van uw keuze.

Reeds in eigen land kunnen wij U middels de moderne media-technieken al goed informeren en adviseren omtrent alle aspecten die komen kijken bij de koop van een “tweede” woning in Spanje.

Naast de uitgebreide informatie op onze internet pagina kunt u ons ook altijd bereiken via telefoon, facebook, email of via de chatbox op onze internetpagina .

Ook beschikken wij in diverse landen over partner kantoren die u graag ontvangen voor een persoonlijk gesprek en U graag alles vertellen omtrent de aankoop van een onroerende zaak in Spanje.

Een goede communicatie tussen U en de makelaar in Spanje is reeds tijdens de voorbereidingen in eigen land zeer belangrijk.

Tummers Invest informeert U graag van te voren omtrent de gehele aankoopprocedure, de bijkomende kosten, het Spaanse belastingstelsel en beantwoord graag al uw vragen zodat u goed voorbereid kunt beginnen aan Uw bezichtigingsreis naar Spanje.

Ook laten wij U indien gewenst per email reeds een selectie toekomen van objekten die aan uw woonwensen voldoen en binnen Uw budget vallen.

In onderling overleg en middels persoonlijk contact met de klant kunnen wij ons dan een goed beeld vormen van wat U precies zoekt zodat wij U tijdens Uw bezoek aan Spanje alleen maar objekten laten zien die daadwerkelijk voor U interessant zijn.

Bezichtigingen

Na een goede voorbereiding en een pre-selectie van de door ons gestuurde objekten is dan nu het tijdstip aangebroken om daadwerkelijk naar Spanje af te reizen en enkele objekten te gaan bezoeken.

Dit kan uiteraard volledig op eigen gelegenheid maar ook bij de organisatie van deze reis en de boeking van een hotel of appartement tijdens Uw verblijf in Spanje kan Tummers Invest U behulpzaam zijn. Meer informatie hierover vindt U onder de rubriek “Bezichtigingsreizen” verder op onze internetpagina.

Het gehele bezichtigingsprogramma wordt in nauw overleg met U samengesteld.

Dit kan reeds vooraf geschieden of bij aankomst in Spanje waar wij tijdens een persoonlijk gesprek op ons kantoor nogmaals Uw woonwensen met U bespreken.

Gedurende de gehele bezichtigingsreis kunt U rekenen op een persoonlijke service, waarbij naast het bezichtigen van de diverse objekten en de omgeving waar deze objekten gelegen zijn, nog voldoende tijd over zal blijven voor een hapje en een drankje.

Bezichtigingen met Tummers Invest vinden nooit in groepsverband plaats.

Wij preferen om slechts met één klant gelijktijdig op pad te gaan waardoor we voldoende tijd kunnen vrijmaken voor onze klanten en de discretie omtrent persoonlijke en financiële aangelegenheden ten alle tijden gewaarborgd blijft.

Hierdoor kunnen wij ook voldoende tijd vrijmaken om de objekten zonder enige vorm van tijdsdruk te bezoeken en om al uw vragen omtrent de diverse objekten te beantwoorden.

Door goed te luisteren naar de opmerkingen van onze klanten gedurende de bezichtigingen kan het zijn dat wij gedurende de dag het programma enigszins aanpassen en met Uw goedkeuring misschien nog enkele andere objekten gaan bekijken waarvan wij denken dat deze ook interessant voor U kunnen zijn.

Tenslotte zullen wij er alles aan doen om uiteindelijk samen met U tot het passende objekt te komen.

In verband met de huidige Corona crisis en de beperkingen die gelden met betrekking tot het reizen van en naar Spanje heeft U bij ons ook de mogelijheid om eventueel via een live video verbinding de woningen van Uw keuze te bezichtigen.

Wij gaan dan voor U op pad en aangekomen bij de woningen van uw keuze maken wij live contact met U en geven U een rondleiding door het objekt van uw keuze. Uiteraard kunt U tijdens deze video-rondleiding al Uw vragen stellen zodat U een goede indruk krijgt van het geheel.

Aankoopprocedure

Indien men na bezichtiging en onderhandeling een passend objekt in Spanje gevonden heeft worden de volgende stappen ondernomen.

Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de koop van een gebruikte woning of een woning in een nieuwbouwproject.

Bij gebruikte woningen geldt :

  1. Op het kantoor van Tummers Invest ondertekend U een reserveringscontract voor dit objekt, dit gaat gepaard met een symbolische aanbetaling van 3.000 euro. Op dat moment nemen wij het objekt uit de verkoop.
  1. Ca 1 week na deze reservering en nadat Tummers Invest in samenwerking met een advokatenkantoor het gehele objekt doorgelicht heeft en er geen problemen cq schulden zijn ontvangt U per mail of post de daadwerkelijke koopovereenkomst die door u en door verkoper ondertekend worden.

Hierin staan bijvoorbeeld ook de uiterlijke datum van notariele overdracht etc.

Indien gedurende deze periode van ca 1 week toch nog naar buiten komt dat het aan te kopen objekt “problemen” of schulden heeft wordt de overeenkomst ontbonden en retourneerd Tummers Invest per direct de betaalde 3.000 euro reserveringskosten.

Indien echter alles OK is en U de koopovereenkomst ondertekend gaat dit gepaard met een 2e aanbetaling groot 10% van de totale koopsom.

De rest van de betalingen geschieden dan op de dag van de notariele overdracht waarbij U daadwerkelijk eigenaar wordt van het aan te kopen objekt.

In de tussentijd van deze procedure regelen wij samen met U de aanvraag voor Uw N.I.E nummer.(Número de Identificación de Extranjero)

Dit is te vergelijken met het Burgerservicenummer in Uw eigen land.

Ook openen wij samen met U een spaanse bankrekening waar U dan naderhand het bedrag voor de aankoop van uw onroerende zaak dient te storten.

Bij een eventuele hypotheekaanvraag regelen wij natuurlijk de aanvragen en onderhouden de contacten met de bank tijdens Uw afwezigheid.

Indien het door eventuele maatrelen i.v.m. de Corona crisis niet mogelijk is om daadwerkelijk in Spanje aanwezig te zijn, geschieden alle ondertekeningen van de contracten uiteraard via e-mail.

Bij nieuwbouwwoningen geldt:

In principe is de gehele afwikkeling bij een nieuwbouwwoning exact hetzelfde als bij een gebruikte woning met dien verschille dat de betalingsvoorwaarden afhankelijk zijn van desbetreffende bouwondernemer en de betalingen altijd direkt aan de bouwondernemer plaats vinden.

Betalingen aan de bouwondernemer gaat altijd in fases, afhankelijk hoe ver de bouw van Uw nieuwbouwwoning gevorderd is en dienen eerst te geschieden na controle door ons en na bevestiging van uw advocaat in Spanje.

Gedurende het gehele bouwproces zullen wij U regelmatig informeren omtrent de voortgang en U regelmatig foto´s en video´s sturen van uw nieuwe woning in Spanje.

Kosten bij de aankoop van een Spaanse woning

Indien men een onroerende zaak in Spanje wil aankopen dient U er als koper rekening mee te houden dat er naast de koopprijs van de onroerende zaak nog enkele andere kosten voor Uw rekening komen.

In de regel liggen de bijkomende kosten voor de aankoop van een woning in Spanje

Tussen de 12 en 14 % van de koopprijs te verdelen in:

– 10 % Overdrachtsbelasting

– Inschrijvingskosten in het Spaanse kadaster (registro de la propiedad)

Deze kosten bedragen ongeveer 0,3 % tot 0,7 % van de aankoopsom.

– Notariskosten

Deze kosten zijn afhankelijk van de waarde van de aan te kopen woning maar liggen in de

regel tussen de 1% en 2% van de aankoopprijs.

– Advokaatkosten

Indien men voor de aankoop van een onroerende zaak in Spanje gebruik wilt maken van de diensten van een onafhankelijke advokaat die U begeleid tijdens het gehele aankoopproces dient U deze kosten natuurlijk ook mee te nemen in de berekening van de totaalprijs.

De tarieven van de diverse advokatenkantoor zijn nogal verschillend, maar liggen in de regel

tussen de 1 % en 1,5 % van de aankoopprijs.

– Hypotheekkosten

Indien men de aankoop van een onroerende zaak in Spanje deels door een hypotheek wil financieren dient hiervoor een separate notariele akte te worden opgesteld die ook in het

Spaanse kadaster wordt vermeld.

De openingskosten van de Spaanse hypotheek bedragen tussen de 1% en 1,5% van de hypotheeksom.

De notaris- en registratiekosten en de opmaak van alle benodigde juridische papieren bedragen ca. 2,5% van het hypotheekbedrag.

– Makelaarskosten

De kosten van de makelaar worden in Spanje altijd door de verkoper betaald.

Als koper hoeft U hier dus geen rekening mee te houden.